**ขยายเวลา**รับสมัครรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว


 บันทึกโดย Admin  06 ส.ค. 2562

ขยายเวลา!! รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว


1.ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
2.ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาไทย
3.เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
4.เจ้าหน้าที่บัญชี
5.เจ้าหน้าที่พัสดุ
6.พนักงานขับรถ
ผู้เข้าชม : 778