ภาพกิจกรรมการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกและกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์


 บันทึกโดย Admin  13 ก.ย. 2562

13 กันยายน 2562 การประชุมจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกและกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมัยที่ 21 (พ.ศ. 2562-2564 ) ประมวลภาพกิจกรรม 

ผู้เข้าชม : 372