แผนที่ โรงเรียน และสถานที่จอดรถเพิ่มเติม DS Pretest 63


 บันทึกโดย Admin  13 ธ.ค. 2562

คำแนะนำให้ผู้ปกครองเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือนำรถไปจอดตามห้าง ร้าน และอื่นๆ ใกล้บริเวณโรงเรียน


ผู้เข้าชม : 1367