5 มีนาคม 2556 คณะครูเทพศิรินทร์ นนทบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์


 บันทึกโดย Admin  08 มี.ค. 2556

5 มีนาคม 2556 คณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ

Click ชมภาพบรรยากาศ

ผู้เข้าชม : 1039