ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563


 บันทึกโดย Admin  11 มิ.ย. 2563


คะแนนสอบนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

คะแนนสอบนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ
คะแนนสอบนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ - ภาษา

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2562

ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2563แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ

แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน

แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน

แผนการเรียนศิลป์ - ทั่วไป (พละ, ศิลปะ, การงานอาชีพ)
ผู้เข้าชม : 9155