7 มีนาคม 2556 ผู้จัดทำหอประวัติม.สงขลานครินทร์เยี่ยมพิพิธภัณฑ์


 บันทึกโดย Admin  08 มี.ค. 2556

7 มีนาคม 2556 ผู้จัดทำหอประวัติม.สงขลานครินทร์เยี่ยมพิพิธภัณฑ์ฯ

คลิกชมภาพบรรยากาศ http://www.debsirin.ac.th/gallery/view.php?album=128

ผู้เข้าชม : 856