ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ DS Pre-test' 64 โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


 บันทึกโดย Admin  25 ก.พ. 2564

กำหนดการ 

สมัครผ่านเว็บไซต์    1 พฤศจิกายน 2563  20 กุมภาพันธ์ 2564
   คลิกที่เว็บ-->  https://pretest.debsirin.ac.th  
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ  วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564     
หมายเหตุ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทางโรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนห้องสอบ ขอให้ผู้สมัครตวจสอบรายชื่อและห้องสอบจากไฟล์รายชื่อดังแนบ 

ผู้สมัครไม่ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากระบบ  โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนตรงกับข้อมูลการสมัครต่อกรรมการคุมสอบ


สอบ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564    
ประกาศผลสอบ วันที่  9 มีนาคม 2564   

ผู้เข้าชม : 29261