DS Pre-test' 64 โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


 บันทึกโดย Admin  26 ต.ค 2563กำหนดการ

สมัครผ่านเว็บไซต์    1 พฤศจิกายน 2563  14 มกราคม 2564
   คลิกที่เว็บ-->         https://pretest.debsirin.ac.th   
สอบ วันที่  17 มกราคม 2564

ผู้เข้าชม : 3259