การรับบริจาคเงินโรงเรียนเทพศิรินทร์


 บันทึกโดย Admin  26 ธ.ค. 2563

เรื่อง การรับบริจาคเงินโรงเรียนเทพศิรินทร์ในปี พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนขอปิดรับบริจาควันที่ 30 ธันวาคม 2563 ในเวลา 15.00 น. และขอให้ผู้บริจาคเงินแจ้งชื่อ และเลขบัตรประชาชนได้ไม่เกินเวลา 15.30 น. ภายในวันดังกล่าว

หากท่านแจ้งหลังจากนั้น ทางโรงเรียนดำเนินการออกใบเสร็จ ในวันที่ 4 มกราคม 2564 ตามระเบียบของกรมสรรพากร และสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ ในปีภาษี 2564

ขอบคุณในความอนุเคราะห์และสวัสดีปีใหม่

แจ้งข้อมูลการบริจาคที่

ให้ส่งรูปภาพการโอนเงิน มาที่ dararathoonpanich@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 026215802 ต่อ201

ผู้เข้าชม : 675