ประกาศแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564


 บันทึกโดย Admin  29 มี.ค. 2564
นักเรียนที่มีรายชื่อตัวจริง
 
และรายชื่อสำรอง

ต้องมาลงชื่อรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์

และรับเอกสารทุกคน


สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ตามแผนที่เลือกไว้

ให้สมัครสอบรอบทั่วไป 

ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564

ผู้เข้าชม : 6921