การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


 บันทึกโดย Admin  26 พ.ค. 2564

การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินระดับความเข้าใจในการรับทราบแนวทางการบริหาร
โรงเรียนและความพึงพอใจในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (On Demand) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้

ผู้เข้าชม : 1515