เปิดโลกการเรียนรู้สู่ความเป็นยุวมัคคุเทศก์


 บันทึกโดย Admin  16 มี.ค. 2556

14-15 มีนาคม 2556 พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้จัดกิจกรรม "เปิดโลกการเรียนรู้สู่ความเป็นยุวมัคคุเทศก์" โดยไปศึกษาดูงาน ณ สถานที่ต่างๆ ได้แก่ พิพิธภัรฑ์สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส มิวเซียมสยาม และพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชมภาพบรรยากาศ คลิก http://www.debsirin.ac.th/gallery/view.php?album=139 

หรือเยี่ยมชมผ่าน facebook.com/DSLivingMuseum

ผู้เข้าชม : 943