การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565


 บันทึกโดย Admin  10 มี.ค. 2565ระบบรับสมัคร https://admission.debsirin.ac.th/
ระบบรับสมัคร https://admission.debsirin.ac.th/

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์

ประเภทห้องเรียนทั่วไป

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2565  

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2565   


ระบบรับสมัคร https://admission.debsirin.ac.th/


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 
งานรับนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์  

LINE Official Account
  @debsirin


หรือแสกน QR Code
ประเภทห้องเรียนพิเศษ


ารรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

 


การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

ผู้เข้าชม : 42992