27 มีนาคม 2556 คณะพยาบาล รพ.ศิริราช วิทยาลัยการจัดการม.มหิดล และนักธุรกิจ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์


 บันทึกโดย Admin  28 มี.ค. 2556

27 มีนาคม 2556 คณะพยาบาล รพ.ศิริราช วิทยาลัยการจัดการม.มหิดล และนักธุรกิจ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์
 
คลิกชมภาพบรรยากาศ  http://www.debsirin.ac.th/gallery/view.php?album=151

ผู้เข้าชม : 1072