8 พฤษภาคม 2556 นักเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ


 บันทึกโดย Admin  09 พ.ค. 2556

8 พฤษภาคม 2556 นักเรียนที่เข้ารับการปฐมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ 

ชมภาพบรรยากาศคลิก 

ผู้เข้าชม : 915