บทความพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างจากนักเรียนเทพศิรินทร์


 บันทึกโดย Admin  10 พ.ค. 2556


ขอเชิญชวนนักเรียนในการเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดจิตวิญญาณเทพศิรินทร์ โดยการเขียนความรู้สึก ความประทับใจเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์

เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ดังภาพตัวอย่าง ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ทาง www.facebook.com/DSLivingMuseum

ผู้เข้าชม : 844