บทความเรื่องราวประทับใจในพิพิธภัณฑ์ฯ


 บันทึกโดย Admin  16 พ.ค. 2556

อีกบทความที่น่าประทับหลังจากได้ชมพิพิธภัณฑ์ฯ 

โดยนายวรกรต  ไทยลี่ ท.ศ.41241 DS 127 52-55

ผู้เข้าชม : 1226