เชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานจิตวิญญาณเทพศิรินทร์


 บันทึกโดย Admin  19 พ.ค. 2556

ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของความภาคภูมิใจในการสืบสานจิตวิญญาณเทพศิรินทร์ 
โดยการสมัครเข้าร่วมชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ์


..แล้วพบกันนะคะ

ผู้เข้าชม : 1002