รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันสร้าง Flash Game หัวข้อ ''รู้จัก เข้าใจ ห่วงใยพลังงาน''


 บันทึกโดย Admin  31 ต.ค 2556

AC ASEAN ACADEMIC DAY 

“128 ปี ก้าวย่าง มุ่งมั่น สร้างสรรค์ อัสสัมชัญก้าวไกล” 
โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง จัดการแข่งขันสร้าง Flash Game 
หัวข้อ “รู้จัก เข้าใจ ห่วงใยพลังงาน” 
 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 

กำหนดการแข่งขัน


>>คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาว์โหลดใบสมัคร<<

ที่มา : http://swis.assumption.ac.th/html_edu/cgi-bin/assumption/main_php/print_news.php?id_news=4047

ผู้เข้าชม : 984