โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ ''ยาเสพติด ติด...คิดใหม่'' ในโครงการ ''พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 2''


 บันทึกโดย Admin  04 พ.ย. 2556

ด้วยเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ยาเสพติด ติด...คิดใหม่" ในโครงการ "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 2" 


โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ynetbangkok.or.th และสามารถส่งใบสมัครได้ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 


ที่มา : http://www.ynetbangkok.or.th/?cid=1906179

ผู้เข้าชม : 1178