ร่วมโหวต ''เต้ย'' ปณัสย์ชนัน เป็น 1 ใน 4 สุดยอดกัปตัน Dek-D


 บันทึกโดย Admin  08 พ.ย. 2556

ปณัสย์ชนัน อภิเศวตกานต์ [เต้ย]

เทพศิรินทร์ ภารกิจ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯเด็กเทพช่วยกันเทคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 1 -14 พ.ย. 56 เที่ยงคืน


สามารถคลิกโหวตได้ทุกชัวโมง


คลิกโหวตและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

V

V

V

V


Vote ด่วน!!


ผู้เข้าชม : 1580