ผลการประกวด World Creativity Festival 2013


 บันทึกโดย Admin  14 พ.ย. 2556

ผลการประกวด World Creativity Festival 2013
ณ เมือง Daejeon ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
เมื่อวันที่ 25-30 ตุลาคม 2556 


ผลการประกวดโครงงาน Let's give the Blind Second Eyes
ทีมที่1 ทีม SHOCK
นายพิศลย์ เชิดชูวุฒิกุล ม.3/4
นายนันทวัฒน์  ประศรีพัฒน์  ม.3/4
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (Silver Prize)
ผู้ฝึกสอน นางผ่องใส  ว่องกิตติสิน


ผลการประกวดโครงงาน The Fabulous Healthy Cylinder
ทีมที่2 ทีม Fabulous
นายณัฐชัย  เสียมไหม ม.3/9
นายฐณพงศ์ ช่วงยรรยง ม.3/9
ได้รับรางวัล ชมเชย Appreciation Award
ผู้ฝึกสอน นางสาวจิตรา ฉันทธำรงศิริ


จัดโดย
 มหาวิทยาลัย KAIST ร่วมกับ Daejeon Metropolitan Office of Education


ผู้เข้าชม : 1165