' สายธารแห่งประวัติศาสตร์ ผดุงกรุงเกษม '


 บันทึกโดย Admin  03 ธ.ค. 2556

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์

ขอเชิญชม นิทรรศการหมุนเวียน

"สายธารแห่งประวัติศาสตร์ ผดุงกรุงเกษม"

จัดแสดงที่โถงตึกแม้นศึกษาสถาน ตลอดเดือนธันวาคมนี้
นิทรรศการ "สายธารแห่งประวัติศาสตร์" นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของสถานที่สำคัญในย่านต่างๆ ตลอดสองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม อันเป็นคลองประวัติศาสตร์ของคนไทยมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งราชวงศ์จักรี โดยแบ่งย่านสำคัญออกเป็น ๕ ย่าน ได้แก่ ย่านตลาดสะพานขาว ย่านหัวลำโพง ย่านตลาดเทวราชกุญชร ย่านตลาดนางเลิ้ง ย่านตลาดโบ๊เบ๊ นอกจากนี้ ผู้เข้าชมสามารถร่วมสนุกในการตอบคำถามประลองความรู้เรื่องย่านต่างๆของคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมคำเฉลยที่อาจไม่เคยทราบมาก่อน เช่น จริงหรือไม่ ชุมชนบ้านดอกไม้เป็นสถานที่ส่งออกดอกไม้รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นต้น

ที่มา : DS Living Museum

ผู้เข้าชม : 1854