วงโยฯ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


 บันทึกโดย Admin  01 เม.ย. 2557

Debsirin Boys Choir


วงโยธวาทิตเทพศิรินทร์
เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงประสานเสียง

ในรายการ"สรรเสริญพระบารมี 100 ปี ร่วมร้อยใจไทย"

ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ผู้เข้าชม : 1514