'โครงการบันทึก ๒ แผ่นดิน' ชวนครูและนักเรียนส่งผลงาน


 บันทึกโดย Admin  14 ส.ค. 2557

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ส่งผลงานบอกเล่าการทำกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี (ความยาวหน้ากระดาษ A4 ไม่จำกัดจำนวนหน้า พร้อมภาพประกอบ)


ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก (ไม่จำกัดจำนวน) จะได้รับ 
“หนังสือชุดบันทึก ๒ แผ่นดิน”มูลค่า ๗,๙๑๑ บาท 

และผู้ที่มีผลงานโดดเด่น รับสิทธิ์ร่วมทริปเยี่ยมวัด ชมวัง ตามรอย พระเจ้าตากสินมหาราช


ส่งผลงานที่
มูลนิธิธรรมดี เลขที่ ๔๙๖-๕๐๒ อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น ๒๒ 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

ตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ประกาศผลการคัดเลือก ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
ที่ https://www.facebook.com/DoDFoundation
สอบถามโทร ๐๒ ๖๘๕ ๒๒๕๕รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

ที่มา : http://www.do-d-foundation.com/?p=659

ผู้เข้าชม : 962