ประกวดงานเขียน ''ความทุกข์กับชีวิตของฉัน''


 บันทึกโดย Admin  20 ส.ค. 2557

โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน
เชิญชวนเยาวชนอายุ 13-19 ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา
ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ 
ในหัวข้อเกี่ยวกับ "ความทุกข์กับชีวิตของฉัน" ประเภทความเรียงกติกาการส่งผลงาน
     1. ไม่จำกัดรูปแบบ และกลวิธี
     2. ความยาวเหมาะสมกับเนื้อหา ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอสี่
     3. ใช้ภาษาและลีลาเป็นของตัวเอง เขียนผลงานด้วยฝีมือตน
     4. ความเรียง ต้องเชื่อมโยงเข้าหาประสบการณ์ตัวเองได้
     5. ผลงานไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลที่อื่น

รางวัลเพื่อสังคม
     ทุนจิตอาสา ใช้สำหรับช่วยเหลือเพื่อนชีวิตและสังคม จำนวน 21 ทุน ทุนอย่างน้อยคนละ 5,000 บาท หรือรวมกลุ่มเป็นจำนวน 105,000 บาท และได้เข้าค่าย "อ่านเขียนเปลี่ยนชีวิต" 7 วัน 6 คืน โดยทางโครงการฯ ช่วยเหลือค่าเดินทาง

ระยะเวลาส่งผลงาน
     วันนี้ - 12 ธันวาคม 2557 ถือประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

การส่งผลงาน
     1. พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ อักษรขนาด 16 พอยท์ / เขียนด้วยลายมือบรรจง
     2. ชื่อผลงานตั้งใหม่ได้ตามความเหมาะสม
     3. สร้างสรรค์งานด้วยตนเอง ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ และไม่ได้รับรางวัลจากที่อื่น
     4. ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ของตัวเอง และชื่อสถานศึกษา
     5. ส่งไปรษณีย์ โครงการธรรมวรรณศิลป์ 1/673 รามคำแหง 190/2 มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือส่งทางอีเมล์ youngawakening@gmail.com ติดต่อสอบถาม 083-1339968

ประกาศผลการคัดเลือก พิธีมอบทุนและจัดค่าย “อ่านเขียนเปลี่ยนชีวิต” ภายในช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/khianpianchiwit 

www.facebook.com/youngawakening

เว็บไซต์ www.youngawakening.org/write4life และ www.youngawakening.org

ดาวน์โหลด   
รายละเอียด

แหล่งที่มา :

สถาบันยุวโพธิชน

ผู้เข้าชม : 1232