คณะวารสารศาสตร์ มธ. จัดค่ายก้าวแรกสู่รังนก ครั้งที่ 8


 บันทึกโดย Admin  20 ส.ค. 2557
จํานวนและคุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ จํานวนทั้งหมด 170 คน

วันที่และระยะเวลาที่จัดกิจกรรรม : วันที่ 17-19 ตุลาคม 2557 รวมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

สถานที่จัดกิจกรรม : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ลักษณะที่พัก : ศูนย์กีฬาทางน้ํา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ค่าสวัสดิการ : 600 บาทต่อคน

ระยะเวลาในการรับสมัคร : วันนี้ – 15 กันยายน 2557

ประกาศผลการคัดเลือก : ในวันที่ 22 กันยายน 2557 ทางแฟนเพจ https://www.facebook.com/jcnestcamp


ที่มา : www.facebook.com/jcnestcamp

ผู้เข้าชม : 1144