การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11


 บันทึกโดย Admin  03 ต.ค 2557

การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 11

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

และทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี   เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส

ปีการศึกษา  2557>>ระเบียบการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 11<<

>>ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพระพุทธศาสนา  เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11<<

ผู้เข้าชม : 5952