เปิดรับ โควตา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร


 บันทึกโดย Admin  25 ก.ย. 2557คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันนี้ - 28 พฤศจิกายน 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-2829009-15 ต่อ 6831-4 / www.mct.rmutp.ac.th

ผู้เข้าชม : 1018