ด่วน...!!! มศว เลื่อนการสมัครสอบตรง


 บันทึกโดย Admin  30 ก.ย. 2557

มศว เลื่อนการสมัครสอบตรงออกไปก่อน 
กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0-2649-5000 ต่อ 15716 และ 15665 หรือ 0-2260-2652, 0-2261-0531 


ที่มา : https://www.facebook.com/SeniorSWU?fref=photo

ผู้เข้าชม : 997