ด่วนมาก...!!! สทศ.เพิ่มสนามสอบ GAT/PAT


 บันทึกโดย Admin  12 ต.ค 2557

ประกาศ “สทศ.เพิ่มสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558”


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะเปิดสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ในกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม เฉพาะการสอบในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 5 สนามสอบ  ดังนี้

          1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน)
          2. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ (เขตมีนบุรี)
          3. โรงเรียนปัญญาวรคุณ (เขตบางแค)
          4. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง (เขตวัฒนา)
          5. มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (เขตบางกะปิ)

          โดยผู้ที่สมัครสอบและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังไม่ได้เลือกสนามสอบ หรือ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสนามสอบ หากประสงค์จะสอบในกรุงเทพมหานคร ให้เข้าระบบ GAT/PAT รายบุคคล เพื่อเลือกสนามสอบดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าที่นั่งในแต่ละสนามสอบดังกล่าวเต็มที่มา : http://www.niets.or.th/index.php/system_niest/index/8

ผู้เข้าชม : 1481