ประกาศแล้ว..รับตรง มศว 2558


 บันทึกโดย Admin  21 ต.ค 2557

รับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศึกษา 2558
เพจ PRswu เผยล่าสุด การสมัครสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะมีการเปลี่ยนรูปแบบการรับสมัครทั้งหมด ดังนี้

 

         คุณสมบัติผู้สมัคร

           1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ สอบเทียบได้

           2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตามเกณฑ์ที่สาขากำหนด

           3. มีผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 และ/หรือวิชาสามัญ 7 วิชา

          - ทุกคณะต้องยื่นคะแนน การจัดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) แล้วแต่คณะและสาขาจะกำหนด (จะมีการประกาศให้ทราบคะแนนที่ยื่นเร็วๆนี้)

          - บางคณะต้องยื่นคะแนน ความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional A Aptitude Test หรือ PAT) และ/หรือ คะแนนจาก 7 วิชาสามัญ (จะมีการประกาศให้ทราบคะแนนและคณะ/สาขาที่ต้องยื่นเร็วๆนี้)

           4. จากนั้นจะมีการสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ/สอบความถนัดเฉพาะสาขา ในขั้นตอนต่อไป
 
          โดยรายละเอียดการยื่นคะแนนและเปิดรับสมัครสอบจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด ขออภัยในความไม่สะดวก

 

          อัพเดทข้อมูลเพิ่มเติม จาก ทวิตเตอร์ PRswu และ เพจ PRswu เผยล่าสุด(14 ต.ค.57)  กำหนดการและขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้ 

            1. ประกาศรับสมัคร 1 มกราคม 2558 – 28 กุมภาพันธ์ 2558
            2. มศว จะเอาคะแนนจาก สทศ.ในระบบ
            3. มศว จะให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2558
            4. มศว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 มีนาคม 2558
            5. สอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ สอบความถนัด วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2558
            6. ประกาศผลสอบ วันที่ 9 เมษายน 2558
            7. รายงานตัว วันที่ 17 เมษายน 2558
            8. ส่งรายชื่อตัดสิทธิ์ Admissions วันที่ 24 เมษายน 2558


 

ที่มา : https://www.facebook.com/admissions2558guru

ผู้เข้าชม : 1991