สทศ.สรุปยอดสมัครGAT/PAT ถึง17พค.


 บันทึกโดย Admin  18 ต.ค 2557


ประกาศ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้เปิดระบบการสมัครทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2558 (สอบวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2557) โดยเปิดระบบรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 20 ตุลาคม 2557 นั้น ในการนี้ สทศ.จะปิดระบบการรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ในเวลา 23.59 น.และจะปิดระบบการชำระเงินในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 20.00 น. (ช่องทางการชำระเงินมี 4 ช่องทาง ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส)

           ทั้งนี้ สทศ.ได้สรุปยอดผู้สมัคร GAT/PAT ล่าสุด (ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น.) มียอดผู้สมัคร 325,681 คน และมียอดผู้ชำระเงิน 245,201 คน ดังนั้น สทศ.ขอให้ผู้ที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 รีบดำเนินการสมัครและชำระเงินให้ทันตามกำหนดเวลาที่ประกาศไว้

- ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบสนามสอบกรุงเทพฯ / นนทบุรี / ปทุมธานี สามารถเลือกสนามสอบ (โรงเรียน หรือ สถานศึกษา) ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2557
   - ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบสนามสอบในจังหวัดอื่น ยกเว้นสนามสอบในกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี สามารถตรวจสอบหรือแก้ไขอำเภอ/จังหวัดที่จะไปสอบ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2557
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557
   - วันสอบ 22 – 25 พฤศจิกายน 2557
   - ประกาศผลสอบ 26 ธันวาคม 2557

    สำหรับเนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) และตัวอย่างกระดาษคำตอบแต่ละวิชา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th 

ที่มา : http://www.niets.or.th/

ผู้เข้าชม : 919