สทศ ''ย้ำ'' นร.ม.6 ไม่ต้องยื่นสมัคร O-NETเว้นเทียบเท่า


 บันทึกโดย Admin  20 ต.ค 2557
ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 สอบวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศผลสอบวันที่ 21 มีนาคม 2558

          สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นเทียบเท่า ม.6 หากต้องการใช้ผลสอบ O-NET ชั้น ม.6 สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ

          นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นเทียบเท่า ม.6 หมายถึง นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นาฏศิลป์ อาชีวศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ Home school เป็นต้น

          สทศ.ขอย้ำให้นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นเทียบเท่า ม.6 ที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบ O-NET ให้รีบดำเนินการสมัครสอบ O-NET ม.6 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการภายในช่วงเวลาดังกล่าว สทศ.จะไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ

          ด้านนักเรียนชั้น ม.6 ที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สทศ.ได้เปิดระบบให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และปิดระบบการส่งข้อมูลนักเรียนตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2557 แล้ว ซึ่งขณะนี้ สทศ.เปิดให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ทุกระดับชั้น (รอบที่ 1) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 หากทางโรงเรียนต้องการเพิ่ม ลดจำนวนนักเรียน ให้รีบดำเนินการผ่านระบบ O-NET ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557
ระบบรับสมัครสอบ O-NET ชั้น ม.6 (สำหรับนักเรียนเทียบเท่า) ประจำปีการศึกษา 2557  คลิกที่นี่

ที่มา : http://www.niets.or.th/

ผู้เข้าชม : 1005