มาโหลดได้ ข้อสอบเก่า 7 วิชาสามัญพร้อมเฉลย


 บันทึกโดย Admin  30 ต.ค 2557


 

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2555 (สอบ ม.ค. 2555)

           - คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่ + เฉลย คลิกที่นี่
           ฟิสิกส์ + เฉลย คลิกที่นี่
           เคมี + เฉลย คลิกที่นี่
           ชีววิทยา คลิกที่นี่
           ภาษาไทย คลิกที่นี่
           สังคมศึกษา คลิกที่นี่
           ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ + เฉลย คลิกที่นี่

 

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2556 (สอบ ม.ค. 2556)

           คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่ + เฉลย ตอนที่ 1 คลิกที่นี่ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
           ฟิสิกส์ + เฉลย คลิกที่นี่
           เคมี คลิกที่นี่
           ชีววิทยา คลิกที่นี่ 
           ภาษาไทย คลิกที่นี่
           สังคมศึกษา คลิกที่นี่
           ภาษาอังกฤษ + เฉลย คลิกที่นี่

 

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2557 (สอบ ม.ค. 2557)

           คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่ + เฉลย คลิกที่นี่
           ฟิสิกส์ คลิกที่นี่
           เคมี + เฉลย คลิกที่นี่
           ชีววิทยา คลิกที่นี่
           สังคมศึกษา คลิกที่นี่
           ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

 

ขอขอบคุณ ที่มา ไฟล์ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ จากแหล่งต่างๆ ดังนี้

          skyDrive รวบรวมไฟล์ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ โดย เอกพล อนันตภูมิ
          Facebook : คลินิกการศึกษา ::: พาราเซตามอล+
          Facebook : SUCKSEED สำหรับคนที่มีฝันจะเป็นหมอ และก้าวไปพร้อมๆกัน
          Facebook : คณิตมัธยมปลาย , ภาษาอังกฤษมัธยมปลาย , เคมีมัธยมปลาย , ฟิสิกส์มัธยมปลาย ,  ชีววิทยามัธยมปลาย
          Enconcept E-Academy
          อาจารย์ บุญช่วย ภัทรเลิศศิริ
          อาจารย์ สนธยา เสนามนตรี
          - อาจารย์ ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช หรือ อ.บิ๊ก A.BIG CENTER 
          อาจารย์ Rath Limprasittiporn Website : http://rathcenter.com/
          อาจารย์ Sila Sookrasamee คุณครูวิชาคณิตศาสตร์
          ชูเกียติ ตันติวงศ์ – ชูเส็ง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          ทุกคน ที่ร่วมกันแชร์ไฟล์ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ

ที่มา : https://www.facebook.com/admissions2558guru

ผู้เข้าชม : 93767