ชิงทุนกว่า1.6แสนพร้อมลุ้นบินไปสวิส


 บันทึกโดย Admin  01 พ.ย. 2557

 ไปรษณีย์ไทยชวนเด็กไทยร่วมวาดอนาคตโลกผ่านการประกวดเขียนจดหมาย 2558 ในหัวข้อ “โลกนี้ที่อยากโต” ชิงทุนการศึกษากว่า 160,000 บาท เพื่อเฟ้นหาผลงานผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนไปชิงชัยในเวทีระดับโลก เปิดรับผลงานวันนี้ – 13 ก.พ.58
       
   นางปริษา ปานะนนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวถึง โครงการประกวดเขียนจดหมายประจำปี 2558 ซึ่ง ปณท จัดการประกวดเขียนจดหมายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา กว่า 50 ปีแล้ว โดยผลงานของผู้ชนะเลิศระดับประเทศจะเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับโลกต่อไป

   “สำหรับหัวข้อการประกวดในปีนี้ คือ “โลกนี้ที่อยากโต” (Tell us about the world you want to grow up in) เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเขียนจดหมายถึงใครสักคนเพื่อบอกเล่าว่าอยากโตขึ้นมาในโลกแบบไหน ซึ่งมองว่าท้าทายความสามารถของเด็ก ๆ มากทีเดียว เพราะนอกจากจะช่วยให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะการเขียน และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องแล้ว ยังช่วยสร้างเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ความรู้รอบตัว และการวางแผนอย่างเป็นระบบ เนื่องจากหัวข้อการประกวดจะหยิบยกประเด็นปัญหาที่เป็นสากล อยู่ในความสนใจของคนทั่วโลก โดยเปิดกว้างให้สามารถนำไปต่อยอดทางความคิดได้ จุดประกายให้เด็กๆ และเยาวชนหันมาให้ความสำคัญกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน ซึ่งถูกรุมเร้าด้วยปัญหามากมาย อาทิ ความยากจน ขาดการศึกษา ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ โรคติดต่อ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นต้น 

โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  • ระดับประถมศึกษา (อายุไม่เกิน 12 ปี) 
  • มัธยมศึกษาตอนต้น (อายุไม่เกิน 15 ปี) 
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุไม่เกิน 19 ปี)

   ในปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ และ ทรูปลูกปัญญา มีเดีย ที่เล็งเห็นความสำคัญของโครงการฯ โดยสุดยอดผลงานชนะเลิศของแต่ละประเภท จะได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท สำหรับอันดับ 2 และ 3 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และ 7,000 บาท ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล รางวัลลายมือสวย และเงินรางวัลพิเศษสำหรับครูผู้สนับสนุนผู้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้นจำนวน 39 รางวัล มูลค่ากว่า 160,000 บาท ทั้งนี้ ผลงานของผู้ชนะเลิศจากประเทศไทยจะได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ส่งเข้าร่วมชิงชัยในระดับนานาชาติ โดยคัดเลือกจากผู้ชนะประเภทประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากสหภาพสากลไปรษณีย์ จะได้เดินทางไปรับรางวัลที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย” 

   ผู้ที่สนใจส่งผลงานได้ฟรี ไม่ต้องติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึง “ โครงการประกวดเขียนจดหมาย 2558 ฝ่ายตลาดสื่อสารและขนส่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210” เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึง 13 ก.พ. 58 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายตลาดสื่อสารและขนส่ง 0 2831 3504 THP Contact Center 1545 และ www.thailandpost.co.thที่มา พี่ตุ้ย Eduzones

ผู้เข้าชม : 1221