ผลการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11


 บันทึกโดย Admin  27 มี.ค. 2558

ผลการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชิงทุนการศึกษา สมเด็จพระธีรญาณมุนี
ปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

>>รายชื่อนักเรียนไที่ได้รับคัดเลือกรางวัล ช่วงชั้นที่ 1<<

>>รายชื่อนักเรียนไที่ได้รับคัดเลือกรางวัล ช่วงชั้นที่ 2<<

>>รายชื่อนักเรียนไที่ได้รับคัดเลือกรางวัล ช่วงชั้นที่ 3<<
>>รายชื่อนักเรียนไที่ได้รับคัดเลือกรางวัล ช่วงชั้นที่ 4<<

ผู้เข้าชม : 3896