สทศ.สั่งเชือด นร. ถ่ายกระดาษคำตอบ GAT


 บันทึกโดย Admin  24 พ.ย. 2557

สทศ. เผย ผลตรวจสอบกรณี “โพสต์หัวกระดาษคำตอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 1) ใน Social Media”

จากรณีพบ ผู้เข้าสอบรายวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) โพสต์หัวกระดาษคำตอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 1) เผยแพร่ ลงบน Social Media และมีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวกันอย่างแพร่หลาย ล่าสุด! พี่โดมได้รับการเปิดเผยจาก สทศ. ว่า

          สทศ.ได้ตรวจสอบกรณีที่มีการโพสต์หัวกระดาษคำตอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 1) เผยแพร่ ลงบน Social Media และได้ทราบชื่อผู้กระทำการดังกล่าวแล้ว โดย สทศ. ได้มอบหมายให้ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในพฤติกรรมและเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่ง สทศ. จะดำเนินการ ตามประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2557 และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

         สำหรับการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของประกาศฯ กรณีนี้ ในเบื้องต้น สทศ. จะพิจารณาไม่ตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชาดังกล่าว และจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาเพื่อพิจารณาตามระเบียบต่อไป

ที่มา : https://www.facebook.com/admissions2558guru

ผู้เข้าชม : 1187