สทศ.ลงโทษเบื้องต้นของการถ่ายหัวกระดาษสอบ อ่านไว้เป็นอุทาหรณ์


 บันทึกโดย Admin  27 พ.ย. 2557

  สทศ. ได้ตรวจสอบกรณีที่มีการโพสต์หัวกระดาษคำตอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 1) เผยแพร่ลงบน Social Media และได้ทราบชื่อผู้กระทำการดังกล่าวแล้ว  โดย สทศ. ได้มอบหมายให้ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในพฤติกรรมและเหตุการณ์ดังกล่าว  ซึ่ง สทศ. จะดำเนินการตามประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศ ณ วันที่  29  กันยายน  2557  และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
      สำหรับการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของประกาศฯ กรณีนี้  ในเบื้องต้น สทศ. จะพิจารณาไม่ตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชาดังกล่าว  และจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาเพื่อพิจารณาตามระเบียบต่อไปอย่าหลงเชื่อข่าวลือเรื่องสอบ GAT/PAT ใหม่ 

ที่มา : http://www.niets.or.th/index.php/news_events/view/822/1

ผู้เข้าชม : 935