สทศ. เปิดให้พิมพ์บัตรฯ7วิชาสามัญได้แล้ว


 บันทึกโดย Admin  12 ธ.ค. 2557

สทศ. เปิดให้ พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558 แล้วตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถเข้าระบบ พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558 ได้จนถึงวันสอบ
>> เข้าระบบพิมพ์บัตรประจำตัวฯ 7 วิชาสามัญ <<

>>ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2558 <<

ที่มา : http://www.niets.or.th/

ผู้เข้าชม : 910