30 พ.ย. 2557
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย

30 พ.ย. 2557
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเซอร์คัส แซด รุ่นประชาชนทั่วไป

30 พ.ย. 2557
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเซอร์คัส แซด รุ่นประชาชนทั่วไป

30 พ.ย. 2557
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเวิร์ดอัพ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น

30 พ.ย. 2557
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเวิร์ดอัพ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลา..

30 พ.ย. 2557
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น

28 ก.ค. 2557
รองชนะเลิศอันดับ 2 ชายเดี่ยว 18 ปี

26 ก.ค. 2557
รองชนะเลิศอันดับ 1 ชายเดี่ยว 12 ปี

29 ก.ค. 2557
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

Page      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |