15 มิ.ย. 2557
รางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 มิ.ย. 2557
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันอักษรไขว้ภาษาไทย รุ่นมัธยมศึกษ..

15 มิ.ย. 2557
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันอักษรไขว้ภาษาไทย รุ่นมัธยมศึกษ..

15 มิ.ย. 2557
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอักษรไขว้ภาษาไทย รุ่นมัธยมศึกษา

15 มิ.ย. 2557
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเอแม็ท รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 มิ.ย. 2557
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันซูโดกุ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 มิ.ย. 2557
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 มิ.ย. 2557
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุ รุ่นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

10 พ.ค. 2557
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 10

Page      | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |