รองชนะเลิศ รายการฟุตบอลเยาวชน อายุ 14 ปี นนทบุรีคัพ ครั้งที่ 4
ผู้ได้รับรางวัล :
รายละเอียดผลงาน : รายชื่อนักกีฬา 14 ปี นนทบุรี คัพ 1. เด็กชายวชิรชานนท์ ศรีหาบุตร ผู้รักษาประตู ม.2/3 2. เด็กชายวงศกร กรอบทอง แบ็คขวา ม.1/4 3. เด็กชายพลวัฒน์ แก้วทองพันธ์ แบ็คขวา ม.2/6 4. เด็กชายพิกิตชัย บุญทัน กองกลาง ม.3/6 5. เด็กชายธนพัฒน์ ม่วงซอง เซ็นเตอร์ ม.2/1 6. เด็กชายธนากรณ์ ไชยศรี เซ็นเตอร์ ม.1/2 7. เด็กชายณฐพล ศรีสวัสดิ์ ปีกซ้าย ม.2/6 8. เด็กชายจตุภูมิ แก้วกลาง กองกลาง ม.1/2 9. เด็กชายนาวิน อิทธิชัยนนท์ กองหน้า ม.2/3 10. เด็กชายสหรัฐ การะนาม กองหน้า ม.2/4 11. เด็กชายเมธี อิทธิเกียรติสกุล แบ็คซ้าย ม.2/7 12. เด็กชายพีรภัทร์ผาสุข กองกลาง ม.2/4 13. เด็กชายธีรภัทร์ มีชัย กองกลาง ม.2/2 14. เด็กชายธนทัตเนาว์นิเวศ แบ็คซ้าย ม.1/3 15. เด็กชายจิรพันธ์ บุตรหมัน เซ็นเตอร์ ม.1/2 16. เด็กชายกฤตนนท์ เหมือนโพธิ์ กองกลาง ม.2/5 17. เด็กชายภควัฒน์ สิริเอกไพศาล กองหน้า ม.2/6 18. เด็กชายกัปตัน ปานพุ่ม ผู้รักษาประตู ม.2/5 19. เด็กชายเมธากร ทรัพย์ไทย ปีกขวา ม.3/1 20. เด็กชายสุริเยส ไชยสันต์ เซ็นเตอร์ ม.2/2 21. เด็กชายอินทัช แย้มยินดี กองกลาง ม.1/5 22. เด็กชายจารุวิทย์ สื่อกระแสร์ ปีกขวา ม.3/5

รูปภาพบรรยากาศ

:: รองชนะเลิศ รายการฟุตบอลเยาวชน อายุ 14 ปี นนทบุรีคัพ ครั้งที่ 4

Page      | 1 |