ชนะเลิศการแข่งขันรายการ *ดวลวาทะ The Arena Thailand*
ผู้ได้รับรางวัล : สามหนุ่มเทพศิรินทร์
รายละเอียดผลงาน : นายรณฤทธิ์ อริยะพัฒนพาณิชย์ นายกิตติวัฒน์ วัฒนกิจ นายชวกรณ์ มณีรัตน์

รูปภาพบรรยากาศ

:: ชนะเลิศการแข่งขันรายการ *ดวลวาทะ The Arena Thailand*

Page      | 1 |