ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาวิชาการระดับชาติ (เหรียญเงิน)
ผู้ได้รับรางวัล : นายณัฐภัทร ระลึกฤาเดช ม.6/5 , นายณัฐภัทร อนุดวง , นายคณาธิป เลิศสัจญาณ ม.6/7 , นายธนวันต์ ตันติเวชวุฒิ
รายละเอียดผลงาน : รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2558

รูปภาพบรรยากาศ

:: ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาวิชาการระดับชาติ (เหรียญเงิน)

Page      | 1 |