เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท ระกับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้ได้รับรางวัล : นายกฤษณะ แก้วบุญไสย์ ม.6/4
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันเอแม็ท และซูโดกุ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รอบระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

รูปภาพบรรยากาศ

:: เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท ระกับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Page      | 1 |