เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัะยมศึกษาตอนต้น
ผู้ได้รับรางวัล : นายพิชญะ อภิเชษฐโยธา ม.4/6
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันเอแม็ท และซูโดกุ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รอบระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

รูปภาพบรรยากาศ

:: เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัะยมศึกษาตอนต้น

Page      | 1 |