เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้ได้รับรางวัล : นายชยานันท์ กิตติธีรธำรง ม.5/7
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันเอแม็ท และซูโดกุ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รอบระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

รูปภาพบรรยากาศ

:: เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Page      | 1 |