รางวัลชนะเลิศ การประกวดบทร้อยกรอง
ผู้ได้รับรางวัล : นายกันตวัฒน์ บวรวัฒนวานิช ม.4/9
รายละเอียดผลงาน : การประกวดบทร้อยกรองเนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกและวันอัฏฐมีบูชา ปี 2558 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลชนะเลิศ การประกวดบทร้อยกรอง

Page      | 1 |