รางวัลเหรียญทอง วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
ผู้ได้รับรางวัล : เด็กชายธนพล สายทอง,นายศรัณญ์ ศานติวัตร,นายพาสุข แววศรี
รายละเอียดผลงาน :

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลเหรียญทอง วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

Page      | 1 |