รางวัลเหรียญทองชนะเลิศเดี่ยวซอด้วง วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
ผู้ได้รับรางวัล : นายชัชวัสส์ เจียวก๊ก
รายละเอียดผลงาน :

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลเหรียญทองชนะเลิศเดี่ยวซอด้วง วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

Page      | 1 |